Контроль упаковки з модифікованим газовим середовищем

Контроль модифікованого газового середовища

Упаковка в модифікованому газовому середовищі все частіше стає невід’ємним атрибутом харчових продуктів, забезпечуючи збереження їх властивостей протягом тривалішого часу. В залежності від продукту, використовують різні суміші, досягаючи максимального результату в процесі зберігання і транспортування продуктів.

Пакування в МГС (модифікованому газовому середовищі) витісняє вакуумне пакування більшості продуктів в США та Європі і все частіше використовується в Україні. В якості газів для сумішей МГС використовують вуглекислий газ, кисень та азот. Комбінацію та концентрацію газів обираються відповідно до продукту.

Враховуючи прямий вплив МГС на термін придатності продукції, його контроль є ключовим. Процес контролю якості продукції, запакованої в МГС можна розділити на 2 принципові методи випробування: контроль герметичності упаковки після процесу пакування та контроль модифікованого газового середовища (МГС) в середині.

Контроль герметичності проводиться в вакуумних камерах і може відбуватись як в імерсійному (під водою) середовищі, так і безпосередньо в вакуумі. При цьому камера повинна бути прозорою для можливості спостереження дефекту. Якщо дефект утворюється, вакуум при якому це відбувається, фіксується оператором. Також можливе проведення випробування ступінчасто з витримкою протягом певного періоду часу.

Контроль середовища всередині упаковки проводиться за допомогою спеціального газоаналізатора для МГС. В залежності від суміші газів, обирається комбінований газоаналізатор для визначення CO2 та O2 або газоаналізатор для визначення тільки O2. При вимірюванні трьох компонентної суміші (CO2, O2 та N2), азот може розраховуватись як балансовий.

Крім того, відповідно до системи аналізу ризиків небезпечних чинників і контролю критичних точок (HACCP), контроль герметичності упаковки та склад МГС є важливою точкою і потребує контролю. Використовуючи для упаковки МГС та проводячи належний контроль, можна бути впевненим у високій якості продукції та збереженні свіжості протягом всього терміну придатності.